1 oktober 2020

De coronabesmettingen nemen fors toe in Nederland. Er zijn verscherpte maatregelen genomen door de overheid. Koren mogen nog repeteren, maar blijft dat zo en welke invulling geven wij als koor aan de repetitie? Dat gaan we vanavond bespreken.

Een paar koorleden hadden voor zichzelf al het besluit genomen niet meer fysiek deel te nemen, maar mee te doen via ZOOM. Tini en Nienke hebben de laptop zo opgesteld dat de ZOOM-koorleden zicht hebben op de repetitieruimte. Nienke heeft een microfoon bij de piano geplaatst ook om het geluid beter op te vangen voor de ZOOM-leden.

De stemming is toch een beetje bedrukt. Tini inventariseert wie nog naar De Schöppe wil komen en wie vanaf volgende week via ZOOM deelneemt. Een paar leden gaan digitaal en een groepje durft het wel aan zolang we de afgesproken regels maar naleven. Met name degenen die online meedoen, pleiten voor een aaneengesloten repetitie, geen pauze. Hier stemt iedereen mee in en vanaf vandaag repeteren we van 8 uur tot kwart over 9. Uiteraard worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd en rekening gehouden met nieuwe regels door de overheid bepaalt.
Oké, met deze nieuwe afspraken kunnen we beginnen.

Er ligt een nieuw lied op de stoelen ‘if I were a boy’. Vorige week hebben we vierstemmig de ‘oe-tjes’ van dit nummer ingestudeerd. Nu gaan we zelf de tekst zingen, met solisten. Wie maar wil mag de solo zingen en de rest ondersteunt met het ‘oe-tje’. Het zijn Carolien en MariAnne die het spits afbijten voor de eerste twee coupleten en bij de verhoging nemen de 3 aanwezige mezzo’s, Vera, Gerda en Greet het over. Dat vinden ze best spannend en hoewel nog wat voorzichtig gezongen, klinkt het top. Leuk om met solisten te werken. We nemen Royals nog door, Something in the water en dan verzoeknummers tot kwart over 9. We genieten van het samen zingen, zolang het nog kan.

Steevast wordt een half uur voor de repetitie gezorgd dat de ruimte wordt geventileerd en gelucht. Dan worden ook de stoelen op 1,5 meter uit elkaar geplaatst. Meerdere leden gaven aan, dat zij dat wel voor hun rekening willen nemen bij toerbeurt. Van dit aanbod maakt het bestuur graag gebruik. Komende donderdag nemen MariAnne en Henriët dit op zich.

Blijf gezond allemaal, tot donderdag.

Wanneer weer?

Terug naar overzicht